• Buducnost je zelja da se ponovi proslost. (sara)
 • Mozete bidi na slobodu a da se osjecate da ste u zatvoru ili biti u zatvoru a da se osjecate slobodnim.
  Mersel Biljali, publicist (sloboda)
 • Da se bide pameten znaci da se razlikuva vistinata koja treba da se kaze od onaa koja treba da se premolchi. (Antoan Rivarol)
 • Ne nudi mu nikomu sol, ili soveti dodeka ne ti pobara. (Balzak)
 • Ona što ne privlekuva kon edna žena retko ne privrzuva kon nea. (Xon Kolins)
 • Gluposta može da caruva i bez tron. (Volter)
 • Tolpata e majka na tiraninot i diktatorot. (Dionisej)
 • Sovesta e eden zdodeven pes koj ne prestanuva da lae. (Sidni Smit)
 • U braku je od logike mnogo više potrebno strpljenje. (jani)
 • Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovjek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto. (zmija)