• Ostali smo sasvim sami finili su lipi dani išekane sve su lipe riči a život je ka i zemlja kad zapustiš malo daje taman da bi na se bija jidan pa se pitan di je krivo kleten srce ča je živo poša bi al neznan di ću stić ka godine teku ure prži sunce, metu bure za život me vežeš samo ti svojin vitron moja jidra punila svojon nadon moju dušu ljubila sad me ostavljaš na pučini bez sna da ti priznan da si moja jedina i sve druge ča su s menon živile nisu se za ovo srce primile sad ka kamen teški tonen ja do dna da ti priznan da si moja jedina da ti priznan da si moja jedina umorna je ova duša od pusti bura, pusti suša popucala koža ka i poje zagropan u svojoj mriži život mimo meni biži odnosi i ovo malo voje vrime me u ponor tira samo sritne nebo bira moju dišu neće ni za lik ka godine teku ure prži sunce, metu bure za život me vežeš samo ti
    (SRPKINJA 101%)